Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Postojni

Avtor — 20.06.2012
V uradnem listu je bil objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2012. Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2012 dalje).
Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Postojni

Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Postojni (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna, z namenom razvoja podjetništva, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu, zmanjševanja brez­poselnosti v Občini Postojna, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na začetku poslovanja.

Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne plače, ki je namenjena zagonu poslovanja, in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov in davkov iz plač samozaposlenih oseb na začetku poslovanja. Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 5/12) znaša: 763,06 EUR. Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.

Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2012 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2012 za ta namen. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 30. 11. 2012.


Oznake: ,