Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu

Avtor — 24.04.2013
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči "de minimis".
Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu

Razpis: Spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu (Vir slike: sxc.hu)

Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah RS v obdobju od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 oziroma do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Preverite tudi ostale aktualne razpise!

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 v skupni višini 25 tisoč evrov. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu, kot bodo prispele. Prvo odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5. 6. 2013, bo 6. 6. 2013. Drugo odpiranje vlog, v kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej, bo najkasneje 5. 9. 2013.

Vir: Slovenjgradec.si


Oznake: , , ,