Razpis: spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu

Avtor — 31.03.2015
Objavljen je bil javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letošnjem letu. Do sredstev so upravičene brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v omenjeni občini in odprejo s.p. do konca avgusta 2015.
Razpis: spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu

Razpis: spodbujanje samozaposlovanja v Slovenj Gradcu (Vir slike: DeathToTheStock.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije in Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 25 tisoč evrov. Posamezni upravičenec prejme 500 evrov sredstev. 

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt do vključno 31. avgusta 2015. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 4. septembra 2015.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so naslednji:

Več o ostalih aktualnih razpisih >>

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • samozaposlitev v obdobju od 1. maja 2014 do 31. avgusta 2015 oziroma do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Podjetnik bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

Vir: Podjetniški center SG


Oznake: , , ,