Razpis – spodbujanje socialne vključenosti

Avtor — 05.01.2012
Predmet javnega razpisa je izvedba programov spodbujanja socialne vključenosti žensk, državljank tretjih držav, s poudarkom na vključenosti na trg dela in programov orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov.
Razpis - spodbujanje socialne vključenosti

Razpis – spodbujanje socialne vključenosti državljanov tretjih držav (slika: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je izvedba programov spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela in programov orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov – državljanov tretjih držav, ki obsega naslednje sklope:

  1. Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Nove Gorice
  2. Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Novega mesta
  3. Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Ptuja
  4. Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Velenja
  5. Program orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov, predvidoma med 15 in 21 letom starosti – državljanov tretjih držav.

Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 5) ali posamezne sklope v celoti. Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000 EUR za izvajanje v letih 2012 in 2013 in sicer:

  • za sklop 1: 15.000,00 EUR;

  • za sklop 2: 15.000,00 EUR;

  • za sklop 3: 15.000,00 EUR;

  • za sklop 4: 15.000,00 EUR;

  • za sklop 5: 40.000,00 EUR.

Predmetni javni razpis se bo izvajal v letih 2012 in 2013, in sicer se pogodba z izbranim izvajalcem sklepa za vsakega izmed sklopov 1 – 4 za obdobje 7 mesecev od podpisa pogodbe ter za sklop 5 za obdobje 12 mesecev od podpisa pogodbe.

Programi se izvajajo po načelu nepridobitnosti. Navedena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje programa.

Več informacij o razpisu na MNZ >>


Oznake: ,