Razpis: Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov

Avtor — 15.02.2013
Cilj razpisa, na katerega se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, je okrepiti konkurenčno sposobnost podjetij z uspešno gospodarsko uporabo inovativnih rešitev na tistih področjih, kjer so podjetja identificirala razvojne potrebe oziroma priložnosti.
Razpis: Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov

Razpis: Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost svojih izdelkov oziroma storitev, kar za podjetje pomeni tehnološki preskok in dvig dodane vrednosti, okrepitev konkurenčnega položaja na globalnih trgih in zagotovitev trajnostnega razvoja.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.550.000,00 EUR v letu 2013 in 5.820.000,00 EUR v letu 2014.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 12. 3. 2013.

Vir: MGRT

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: ,