Razpis: Spodbujanje usposabljanja zaposlenih

Avtor — 01.07.2013

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis, namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih. Delodajalce želijo spodbujati, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih ter tako povečajo njihovo usposobljenost.

Razpis: Spodbujanje usposabljanja zaposlenih

Razpis: spodbujanje usposabljanja zaposlenih (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanj zaposlenih. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za sofinanciranje usposabljanja za njihove zaposlene iz ciljne skupine. Projekt je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, in sicer z vsemi vključenimi zaposlenimi v usposabljanje, s katerim sklad sklene pogodbo.

V okviru posamezne ponudbe lahko delodajalec zaprosi za sofinanciranje za več različnih usposabljanj in za več zaposlenih. Udeleženci usposabljanj morajo biti ves čas vključitve v usposabljanje v rednem delovnem razmerju pri ponudniku oziroma registrirani kot samostojni podjetniki. V primeru, da je vključeni zaposleni zaposlen pri več delodajalcih, se sofinanciranje usposabljanja prizna samo prvemu od delodajalcev, ki odda ponudbo.

Ciljne skupine javnega povabila so: 

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

– za sklop usposabljanj A in B (splošna in posebna usposabljanja):

  • zaposleni pri ponudniku, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let
  • invalidi, zaposleni pri ponudniku
  • ženske z največ dokončano osnovno šolo, zaposlene pri ponudniku

– za sklop usposabljanj C (javno veljavni programi):

  • vsi zaposleni pri ponudniku
Oznake: ,