Razpis: spodbujanje začetnih investicij

Avtor — 10.12.2012
Objavljen je bil tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014. Rok za prijavo je 5. oz. 14. februar 2013.
Razpis: spodbujanje začetnih investicij

Razpis: spodbujanje začetnih investicij (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

  • novo zaposlovanje,
  • tehnološko razvojne programe ali
  • spodbujanje razvoja podjetništva ali
  • spodbujanje razvoja turizma.

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji (podružnica tujega podjetja, ki je registrirana v Sloveniji).

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Rok za prispetje vloge je:

  • za sklopa B in B-turizem: torek, 5. februar 2013, do 12. ure,
  • za sklopa A in A-turizem: četrtek, 14. februar 2013, do 12. ure.

Vir: MGRT

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


    Oznake: ,