Razpis: Spodbujanje zagona inovativnih podjetij v Novi Gorici

Avtor — 14.05.2015
Mestna občina Nova Gorica je objavila javni razpis, ki je namenjen sofinanciranju zagona novih inovativnih podjetij v letu 2015. Sredstva v skupni višini 20 tisoč evrov so namenjena novim in mladim podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev.
Razpis: Spodbujanje zagona inovativnih podjetij v Novi Gorici

Razpis: Spodbujanje zagona inovativnih podjetij v Novi Gorici

Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na podlagi računovodskih izkazov z 31. decembra 2014 najmanj 1 zaposlenega ter največ 10 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov. 

Javni razpis je odprt do 1. junija 2015

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, je proračunsko leto 2015. Sredstva v skupni višini 20 tisoč evrov bodo dodeljena tistim podjetjem, ki niso vključena v program (pred)inkubiranja v Primorskem tehnološkem parku več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge na ta razpis in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. septembra 2014 do vključno 16. septembra 2015.

Vir: Nova-gorica.si

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise >>


Oznake: ,