Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen

Avtor — 18.04.2015
Občina Komen bo v letu 2015 podelila 30 tisoč evrov proračunskih sredstev z namenom sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja na tamkajšnjem področju. Zadnji rok za oddajo vlog je 13. november 2015.
Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen

Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (Vir slike: Deathtothestockphoto.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Komen, in sicer:

 • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1) – na voljo bo 5 tisoč evrov sredstev; 
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) – na voljo bo 10 tisoč evrov sredstev,
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3) – na voljo bo 15 tisoč evrov sredstev.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:

Za Ukrep 1:

 • mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen, 
 • prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa, 
 • zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dve leti za polni delovni čas, 
 • v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva. 

Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Za Ukrep 2:

 • imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, 
 • prijavitelj mora z zaposlitvijo brezposelne osebe skleniti delovno razmerje v obdobju leta razpisa, za polni delovni čas za najmanj dve leti, z osebo, ki mora biti državljan Republike Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za Ukrep 3:

 • upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge, 
 • sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112 oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),
 •  realizira samozaposlitev na območju Občine Komen (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Komen), 
 • dejavnost se mora izvajati na območju Občine Komen vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve, 
 • samozaposlitev se mora realizirati v obdobju leta razpisa.

Vir: Uradni list

Oznake: , , , ,