Razpis: Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih

Avtor — 18.07.2012
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem Prvi izziv. Izvaja se v okviru novega, istoimenskega programa, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih do 30. leta starosti.
Razpis: Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih

Razpis: subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih (Vir slike: sxc.hu)

Predvidenih je 1.240 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih mladih, skupaj s trimesečno poskusno dobo. V ta namen je za obdobje 2012–2014 na voljo 9 milijonov EUR, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javno povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013.

Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje tudi trimesečno poskusno delo.

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 7.250 EUR. Vsebuje 2.250 EUR za poskusno dobo 3 mesecev in 5.000 EUR za nadaljnjih 12 mesecev do izteka obdobja subvencionirane zaposlitve. Prvi del subvencije se delodajalcem izplača po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, drugi del pa po uspešno opravljenem poskusnem delu.

Za zaposlitev s krajšim delovnim časom se izplača sorazmerno nižja subvencija (oziroma njen sorazmerno nižji prvi del, če se zaposlitev zaključi z opravljeno poskusno dobo).

Brezposelni mladi, ki se želijo vključiti v program in izpolnjujejo pogoje za vključitev, se o tej možnosti lahko pogovorijo z osebnim svetovalcem na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Vir: ZRSZ

Oznake: ,