Razpis – Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Avtor — 18.07.2013
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je razpisal P2B 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij, na katerega se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.
Razpis - Subvencije za zagon inovativnih podjetij

Razpis – Subvencije za zagon inovativnih podjetij. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad. Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih, inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2012 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Več o pogojih si preberite v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na tej spletni strani >>

Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje

Podjetja se ne točkujejo. Upravičenci bodo pridobili subvencijo po tem razpisu, če bodo s strani Sklada prejeli pozitivno poslovno oceno glede doseženih ciljev podjetja. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji vloge. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer je lahko prisoten izbrani mentor.

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine, in sicer:

  • zaposlitveni cilj, vsaj 1 zaposleni v podjetju skozi ocenjevano obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni,
  • izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo,
  • aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov).

Sofinanciranje se odobri pod pogojem, da podjetje izpolni vse skupine ciljev in pridobi pozitiven sklep Sklada o realizaciji ciljev.

Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2B po tem razpisu znaša največ do 2.160.000 EUR v letu 2014. Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2B je 54.000 EUR v dveh izplačilih, prvo izplačilo v višini največ do 42.000 EUR ter drugo izplačilo v višini največ do 12.000 EUR.

Vir: podjetniskisklad.si

Oznake: