Razpis: tržne raziskave na novih tujih trgih v 2014

Avtor Maja Borštnik — 05.05.2014
Komentiraj!
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila nov razpis, s katerim nudi sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih. Razpis je odprt do vključno 7.5.2014, do 12.00 ure.
Razpis: tržne raziskave na novih tujih trgih v 2014

Razpis: tržne raziskave na novih tujih trgih v 2014 (Vir slike: Freeimages.com)

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg. Cilj razpisa je podpreti do 40 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Za tržno raziskavo velja strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2013 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2013 ali 2014 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Vir: SPIRIT Slovenija

Prijavi se na e-novice!