Razpis: Tuje neposredne investicije v letu 2012

Avtor — 16.08.2012
Še do 17. 8. 2012 do 12h imate čas za oddajo vloge za dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo tuji investitorji izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Cilj razpisa je odpreti 200 novih delovnih mest in doseči 3x višjo vrednost investicij v roku treh let.
Razpis: Tuje neposredne investicije v letu 2012

Razpis: Tuje neposredne investicije v letu 2012 (Vir slike: sxc.hu)

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Višina razpisanih sredstev za leto 2012 je 4.428.743,00 EUR. V primeru spremembe državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni. Javni razpis je odprt do 17. 8. 2012 do 12h.

  Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:

  • v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
  • prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
  • prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
  • prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

  Cilja razpisa sta:

  • odpreti 200 novih delovnih mest najkasneje v treh letih po zaključku investicij.
  • doseči 3-krat višjo vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost dodeljenih spodbud najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb.

  Vir: JAPTI


  Oznake: ,