Razpis: Ugodna posojila podjetništvu v letu 2013

Avtor — 17.07.2013
Slovenski regionalno-razvojni sklad je objavil nov razpis, namenjen dodeljevanju ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji. Posojila so namenjena projektom na območju celotne Republike Slovenije.
Razpis: Ugodna posojila podjetništvu v letu 2013

Razpis: Ugodna posojila podjetništvu v letu 2013 (Vir slike: sxc.hu)

Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Republiki Sloveniji. 

Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah RS, ter zadruge in zadružne zveze po Zakonu o zadrugah RS.

  • Kot srednje veliko podjetje se opredeljuje tisto podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
  • Kot majhno podjetje se opredeljuje tisto podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
  • Kot mikro podjetje se opredeljuje tisto podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Roka za oddajo prijav sta dva, in sicer 2. avgust 2013 do 14. ure in 20. september 2013 do 14. ure.

Vir: Regionalni sklad (doc. datoteka)

Preverite ostale aktualne razpise!


Oznake: ,