Razpis: Ukrep predelava in trženje

Avtor — 10.10.2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo razpis, namenjen dodelitvi nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov.
Razpis: Ukrep predelava in trženje

Razpis: Ukrep predelava in trženje (Vir slike: sxc.hu)

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

  • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
  • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo.
  • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot;

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

  • gospodarska družba,
  • zadruga,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Vir: Mko.gov.si


Oznake: ,