Razpis: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost

Avtor — 06.04.2012
V Uradnem listu RS, št. 24/12, je bil objavljen javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.
Podjetja bi morala delati v smeri učinkovite rabe energije

Podjetja bi morala delati v smeri učinkovite rabe energije (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer za naslednje ukrepe:

  • 2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih  kotlovnicah na ZP
  • 2B – vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
  • 3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina
  • 4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda

ter samo za pravne osebe javnega prava, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo:

  • 5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo (energetski management)
  • 6 – izdelava energetskega pregleda

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Skupna višina sredstev znaša 124.000,00 EUR. Razpisnik je Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012.

Vir: Energetika

Oznake: ,
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje