Razpis: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost

Avtor Maja Borštnik — 23.01.2014
Komentiraj!
Energetika Ljubljana, d.o.o., je objavila javni razpis, namenjen pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2014.
Razpis: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost

Razpis: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

  • 2A - vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah na ZP
  • 2B - vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
  • 3 - vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina
  • 4 - vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
  • 7 - vgradnja plinske toplotne črpalke

Predmet javnega razpisa so tudi nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

  • 5 - uvedba sistema za upravljanje z energijo (energetski management)
  • 6 - izdelava energetskega pregleda
  • 8 - izvedba programov s področja informiranja in ozaveščanja
Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 6. 2014.

Vir: Energetika-lj.si

Prijavi se na e-novice!