Razpis URE/EGP-1/2014

Avtor — 16.05.2014
Objavljen je bil javni razpis URE/EGP-1/2014 za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.
Razpis URE/EGP-1/2014

Razpis URE/EGP-1/2014 (Vir slike: Freeimages.com)

Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o. je velik zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih.

V okviru Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih imajo v letu 2014 na razpolago 309.000 evrov v obliki nepovratnih sredstev, ki jih bodo namenili za zamenjavo opreme kotlovnic, za prehod na uporabo obnovljivih virov energije, energetsko sanacijo razsvetljave ter izvedbo energetskih pregledov objektov in ukrepov informiranja oziroma ozaveščanja uporabnikov. Nepovratna sredstva bodo podelili na podlagi več javnih razpisov. 

60.000 evrov od prej omenjenega zneska bo namenjenih podelitvi finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

Preverite ostale aktualne razpise!

  • Programi izvajanja energetskih pregledov, 
  • Programi informiranja in ozaveščanja.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: občine; drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti) in podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge.

Rok za oddajo ponudb je do 23. 5. 2014!

Vir: Eg-prodaja.si


Oznake: ,