Razpis URE-GEN-I-2013-3 za večjo energijsko učinkovitost

Avtor — 15.11.2013

Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 je namenjen pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost. Prijavijo se lahko vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Razpis URE-GEN-I-2013-3 za večjo energijsko učinkovitost

Razpis URE-GEN-I-2013-3 za večjo energijsko učinkovitost (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

  • Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
  • Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
  • Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
  • Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
  • Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
  • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
  • Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
  • Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 175.000 evrov. 

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 11. 11. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 12. 11. 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 6. 12. 2013.

V primeru dodelitve vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.

Vir: Gen-I, d.o.o.


Oznake: , ,