Razpis URE-GEN-I-2014-1: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost

Avtor — 14.02.2014

Javni razpis URE-GEN-I-2014-1 je namenjen pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost. Prijavijo se lahko vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Razpis URE-GEN-I-2014-1: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost

Razpis URE-GEN-I-2014-1: Ukrepi za večjo energijsko učinkovitost (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje v tem razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

  • A. Izvedba razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta
  • B. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški operacije morajo znašati vsaj 3.500,00 EUR. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 12. 2. 2014 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 7. 3. 2014. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.

Vir: Gen-I


Oznake: , ,