Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Avtor — 05.04.2013
Javni razpis je namenjen podelitvi nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo.
Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih – UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

  1. vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,
  2. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter
  3. vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 800.000 EUR. Rok za prijavo je najkasneje do 10. 5. 2013 do 14. ure.

Vir: Elektro-energija

Poglejte si tudi druge aktualne razpise!

Oznake: , ,