Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Avtor — 26.10.2013
Podjetje Elektro energija d.o.o. Ljubljana je objavilo javni razpis, katerega namen je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije pri končnih odjemalcih.
Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Razpis: UREZRKO 2013-1-gospodarstvo (Vir slike: sxc.hu)

Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

a) Vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,

b) Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter

c) Vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis najkasneje do 8. 11. 2013 do 14. ure. Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev.

Vir: Elektro Energija


Oznake: , ,