Razpis: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Avtor — 27.06.2012
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil 3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.357.940,34 EUR.
Razpis: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Razpis: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želijo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja.

Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo po petih dneh od objave javnega povabila do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena. Usposabljanja se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 31. 8. 2013.

Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru 3. javnega povabila zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 4.357.940,34 EUR.

Vir: Javni sklad RS


Oznake: ,