Razpis: Večja energijska učinkovitost pri podjetnikih

Avtor Maja Borštnik — 29.10.2012
Komentiraj!
V Uradnem listu RS je bil dne 26. 10. 2012 objavljen Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012. Prijave sprejemajo najkasneje do 30. 11. 2012, zato pohitite s prijavami!
Razpis: Večja energijska učinkovitost pri podjetnikih

Razpis: Večja energijska učinkovitost pri podjetnikih (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrep: Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Namen sofinanciranja je zamenjava starih ogrevalnih naprav kondenzacijskimi kotli na plin. Cilj razpisa je povečana energetska učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno opremo.

Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR. Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 240.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje in rok za prijavo

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki objekta, ki se koristi za namen gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Upravičenci prehajajo iz predhodne uporabe sledečih energentov: mazuta, kurilnega olja ali utekočinjenega naftnega plina.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 11. 2012.

Vir: Uradni list

Poglejte si tudi druge aktualne razpise!
Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas in bodite na tekočem!

shranjeno pod: ,
Prijavi se na e-novice!