Razpis: Energijska učinkovitost za zavode, društva

Avtor — 14.11.2012
Dne 2.11.2012 je bil objavljen javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012. Upravičenci so gospodinjstva, samoupravne lokalne skupnosti, skladi, agencije, zavodi, ustanove in društva.
Razpis: Energijska učinkovitost za zavode, društva

Razpis: Večja energijska učinkovitost za zavode, društva (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  1. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.
  2. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.
  3. Razširjen energetski pregled objekta.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Ste podjetnik? Morda vas bolj zanima Razpis: večja energetska učinkovitost za podjetnike.

Upravičenci so:

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
  • gospodinjstva in
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Vir: Uradni list

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: ,