Razpis: Vpis v evidenco inovativnega okolja

Avtor — 17.08.2012
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije poziva subjekte inovativnega okolja (univerzitetne inkubatorje, podjetniške inkubatorje in tehnološke parke) k vpisu ali podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja.
Razpis: Vpis v evidenco inovativnega okolja

Razpis: Vpis v evidenco inovativnega okolja (Vir slike: sxc.hu))

Evidenco subjektov inovativnega okolja vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja. Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo pogoje v sladu s Pravilnikom.

Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti ali osebno najkasneje do 31.08.2012 za prvo odpiranje, do 28.09.2012 in do 02.11.2012.

Poglejte si še druge aktualne razpise!

Vir: JAPTI


Oznake: ,