Razpis: Vzpodbude za gospodarstvo v Jesenicah

Avtor — 02.05.2016
Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Razpis: Vzpodbude za gospodarstvo v Jesenicah

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v višini 110.000 evrov.

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice v višini 110.000 evrov.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so naslednji ukrepi:

 • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
 • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • spodbujanje poslovne dejavnosti
 • spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 • sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
 • spodbujanje mentorstva
 • delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
 • spodbujanje sobodajalstva

Rok za oddajo vloge je 26. julij 2016.

Pogoji: 

 1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov).
 2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila razpisa.
 3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.
 4. Obdobje upravičenosti nastalih stroškov: od 6.10.2015 do 26.7.2016. Datum opravljene storitve oz. dobave blaga in plačilo stroška mora nastati v omenjenem obdobju.
 5. Zgornja meja sofinanciranja vseh vlog za vse ukrepe za enega prijavitelja znaša 14.000 evrov.

Vir: Jesenice.si

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje