Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v Zasavju

Avtor — 29.07.2011
Predmet javnega razpisa za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 odstotkov skupne vrednosti kreditov. Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma do konca leta 2011.
Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v Zasavju

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v Zasavju.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte. Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so člani Garancijske sheme za Zasavje, ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe in imajo sedež na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno. Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do porabe sredstev oz. do konca leta 2011.

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. št. 03 56 60 504 , 03 56 60 505, 03 56 60 506).

Več o razpisu najdete tukaj >>


Oznake: ,