Razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Avtor — 08.08.2012
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27. julija 2012 objavilo javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012. Prvi rok za oddajo vlog je v začetku septembra (5.septembra). Več o razpisu si preberite v nadaljevanju.
Razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti:

  • vzpostavitev nove RR skupine oz. krepitev obstoječe RR skupine in
  • izvedba oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija).

Trije roki za oddajo vlog

Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja vlog:

  • 1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 10. september 2012.
  • 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12 ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2013
  • 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure),
  • datum odpiranja vlog: 28. maj 2013

Kakšna mora biti vloga?

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti – ne glede na način – do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis “Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012″” ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru velikega števila vlog se rok lahko podaljša.

Vse novice o razpisih in podrobneje predstavljene razpise najdete tukaj >>

Kontakt

Kontaktna oseba je Dr. Erika Glasenčnik (erika.glasencnik@gov.si), njen namestnik pa mag. Rajko Sabo (rajko.sabo@gov.si). Vsa morebitna vprašanja, ki jih imate v zvezi z razpisom lahko naslovite na omenjeni kontaktni osebi do 9. Avgusta 2012. V kolikor vam je ljubše poklicati po telefonu pa dodajamo še telefonsko številko ministrstva 01 400 33 11.

Vir: mgrt.gov.si


Oznake: ,