Razpis za pridobitev poroštva

Avtor — 18.08.2011
Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. (SID banka) v imenu in za račun Republike Slovenije vabi k oddaji vlog za pridobitev poroštva države. Vloge se bodo sprejemale do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najkasneje do 31.7.2012.
Razpis za pridobitev poroštva

Razpis za pridobitev poroštva (slika: sxc.hu).

Z Zakonom o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) je Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (SID banka) pooblaščena, da v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja z zakonom opredeljene posle.

Razpis za pridobitev poroštva RS št. 2 

SID banka v imenu in za račun Republike Slovenije, razpisuje poroštveno kvoto po Zakonu in vabi k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije (poroštvo države) za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah (kreditodajalke), namenjenih za financiranje investicij v razvojne projekte, skladno z določbami Zakona in Uredbe.

Rok za oddajo vlog

SID banka sprejema vloge za pridobitev poroštva RS oddane od dneva objave razpisa do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najkasneje do 31.7.2012.

Vir: sid.si.


Oznake: