Razpis za sofinanciranje oblikovalskih projektov

Avtor — 04.05.2015
Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov. Rok za prijavo je 25. 5. 2015.
Razpis za sofinanciranje oblikovalskih projektov

Razpis za sofinanciranje oblikovalskih projektov (Vir slike: freeimages.com)

Ministrstvo za kulturo je 24. 4. 2015 objavilo razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji. Predmet razpisa ima dve dimenziji (področji):

 • Področje št. 1: Sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji –  naročniki, ki izkazujejo potrebo po razvoju novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komunikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj izdelava funkcionalnega prototipa.
 • Področje št. 2: Sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s podjetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.

Cilji razpisa na področju št. 1 so spodbujanje povezovanja med oblikovalci in podjetji, s poudarkom na njihovih prvih povezovanjih, dvig kakovosti oblikovalskih produktov, povečanje njihove uporabe v gospodarstvu in povečanje kakovosti življenja ter spodbujanje zaposlovanja. Prav tako so cilji razpisa usmerjeni v inovacije v storitvah, integracije kulturne dediščine v turizem in revitalizacijo tradicionalnih obrti.

Cilji razpisa na področju št. 2 so spodbujanje produkcije in promocije sodobnega slovenskega oblikovanja ter njegovega uveljavljanja v domačem in mednarodnem prostoru; spodbujanje sodelovanja oblikovalcev s podjetji ter uveljavljanje domačih blagovnih znamk. S tovrstno podporo želi Ministrstvo prispevati k tržni uspešnosti projektov, ki so plod umetniške ustvarjalnosti in imajo možnost umestitve na trg. Dolgoročno se s spodbujanjem področja kulturnih in kreativnih industrij želi povečati število zaposlenih na tem področju.

Pogoji za sodelovanje na  področju št. 1:

Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so fizične osebe, ki v letu 2015 še ne bodo dopolnile 30 let (letnik 1986 in mlajši); 
 • da imajo končano VII. stopnjo izobrazbe na področju oblikovanja (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil, oblikovanje v povezavi s kulturno dediščino (obvezna izjava prijavitelja);
 • da niso v delovnem razmerju s partnerskim podjetjem – naročnikom (obvezna izjava prijavitelja);
 • da so v partnerskem sodelovanju s tistimi podjetji – naročniki (fizične ali pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij za prodajo. Partnerska sodelovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki izvaja posredniško dejavnost (npr. marketinške agencije), oblikovalski studii, arhitekturni biroji niso predmet razpisa;
 • da imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v katerem bo potekalo partnersko sodelovanje, ki je predmet razpisa; nujna sestavina pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt sofinancira v višini vsaj 50 % od višine odobrenih sredstev Ministrstva (obvezna priloga: podpisana pogodba o partnerskem sodelovanju);
 • da je prijavljeni projekt avtorski projekt (obvezna izjava prijavitelja);
 • da zaprošajo za največ 10.000,00 evrov in najmanj 5.000,00 evrov; 
 • da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2015 – najmanj do funkcionalnega prototipa;
 • da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti (obvezna izjava prijavitelja);
 • da so v primeru, da so bili stranka Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014 izpolnjevali vse obveznosti do Ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);
 • da ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na razpisih oz. pozivih Ministrstva, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev RS (obvezna izjava prijavitelja);
 • da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezna izjava prijavitelja);
 • da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);
 • da od partnerskega podjetja – naročnika pridobijo podpisano izjavo, da je le-to poravnalo vse davčne obveznosti v zadnjih dveh mesecih (obvezna priloga: originalna izjava podjetja);
 • da isti projekt prijavi le en prijavitelj;
 • da na področju št. 1 prijavijo samo en projekt (obvezna izjava prijavitelja);
 • da od partnerskega podjetja – naročnika pridobijo podpisano izjavo, da bo vsebina prijavljenega projekta skladna z vsebino dejavnosti partnerskega podjetja vsaj še 4 leta (obvezna priloga: originalna izjava podjetja).

Pogoji za sodelovanje na področju št 2:

Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so fizične osebe, ki v letu 2015 še ne bodo dopolnile 30 let (letnik 1986 in mlajši); 
 • da imajo končano VII. stopnjo izobrazbe na področju oblikovanja (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil, oblikovanje v povezavi s kulturno dediščino (obvezna izjava prijavitelja);
 • da niso v delovnem razmerju s partnerskim podjetjem – naročnikom (obvezna izjava prijavitelja);
 • da so v partnerskem sodelovanju s tistimi podjetji – naročniki (fizične ali pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij za prodajo. Partnerska sodelovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki izvaja posredniško dejavnost (npr. marketinške agencije), oblikovalski studii, arhitekturni biroji niso predmet razpisa;
 • da imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v katerem bo potekalo partnersko sodelovanje, ki je predmet razpisa; nujna sestavina pogodbe je obveznost podjetja, da prijavitelju projekt sofinancira v višini vsaj 50 % od višine odobrenih sredstev Ministrstva (obvezna priloga: podpisana pogodba o partnerskem sodelovanju);
 • da je prijavljeni projekt avtorski projekt (obvezna izjava prijavitelja);
 • da zaprošajo za največ 10.000,00 evrov in najmanj 5.000,00 evrov; 
 • da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2015 – najmanj do funkcionalnega prototipa;
 • da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti (obvezna izjava prijavitelja);
 • da so v primeru, da so bili stranka Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014 izpolnjevali vse obveznosti do Ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);
 • da ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na razpisih oz. pozivih Ministrstva, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev RS (obvezna izjava prijavitelja);
 • da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezna izjava prijavitelja);
 • da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);
 • da od partnerskega podjetja – naročnika pridobijo podpisano izjavo, da je le-to poravnalo vse davčne obveznosti v zadnjih dveh mesecih (obvezna priloga: originalna izjava podjetja);
 • da isti projekt prijavi le en prijavitelj;
 • da na področju št. 1 prijavijo samo en projekt (obvezna izjava prijavitelja);
 • da od partnerskega podjetja – naročnika pridobijo podpisano izjavo, da bo vsebina prijavljenega projekta skladna z vsebino dejavnosti partnerskega podjetja vsaj še 4 leta (obvezna priloga: originalna izjava podjetja).

Vse o razpisu najdete na spletnih straneh Ministrstva za kulturo >>


Oznake: , , ,