Razpis za sofinanciranje študentskih projektov

Avtor — 04.07.2011
Študentska organizacija Slovenije na podlagi 89. člena Študentske ustave, Pravilnika o delovanju predsedstva ŠOS in sklepa 66. redne seje predsedstva ŠOS objavlja »Razpis Študentske organizacije Slovenije za sofinanciranje študentskih projektov«. Rok za prijavo je 31. julij 2011.
Razpis za sofinanciranje študentskih projektov

Razpis za sofinanciranje študentskih projektov.

Namen je na vsebinskih področjih tega razpisa spodbujanje samoiniciativnosti študentov pri projektih, podpiranje študentskih pobud, izobraževanje študentov in spodbujanje delovanja študentov.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije, študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in interesnih oblik povezovanja študentov, ki se odvijajo v obdobju med 1.10.2011 in 31.12.2012, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki dopolnjujejo program ter cilje ŠOS.

Prijavljeni projekti morajo pokrivati enega od vsebinskih področij razpisa:

 • Sociala in zdravstvo,
 • izobraževanje in založništvo,
 • obštudijske dejavnosti,
 • mednarodne dejavnosti.

Statusni pogoji:

  • organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije, vpisana v register organizacijskih oblik ŠOS;
  • študentske organizacije samostojnih organizacijskih oblik, vpisana v register ŠOS;
  • interesna oblika povezovanja študentov, ki ima status društva v skladu z zakonom, je demokratično organizirana, deluje na področjih, ki so splošnega interesa za študente, ima v izvršilnih in nadzornih organih večino članov s statusom študenta, izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področjih, kot so kultura, šport, mednarodno sodelovanje, izobraževanje, turizem, založniška dejavnost in druge.

  Splošna merila:

  • zahtevnost izvedbe projekta in obsežnost projekta,
  • ciljna publika (vsaj 75 % študentov),
  • sodelovanje študentov pri projektu,
  • reference vlagatelja oz. preteklo delo društva oz. organizacije,
  • inovativnost projekta,
  • utemeljenost in primernost aktivnosti,
  • opredelitev namena in ciljev projekta,
  • povezanost s cilji razpisa,
  • strokovnost projekta,
  • vsebinsko sodelovanje s sorodnimi organizacijami in njihov prispevek.

  Vir: ŠOS.

  Oznake: ,