Razpis: Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin

Avtor — 31.01.2014
V Uradnem listu je bil objavljen razpis, katerega glavni namen je zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin – poslovnih prostorov v naslednjih krajih: Slovenske Konjice, Vače, Trbovlje, Krško, Nova Gorica in Kranj.
Razpis: Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin

Razpis: Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin (Vir slike: sxc.hu)

Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje. Rok za predložitev ponudb je 20. 2. 2014, do 12. ure.

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

1. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta na lokaciji: Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 28.800,00 EUR.

2. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na naslovu: Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 34.480,00 EUR. 

3. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2, na naslovu: Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem in dvoriščem. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 186.240,00,00 EUR. 

4. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu: Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče (pot), površine 185 m2. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 131.200,00 EUR. 

5. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2 v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta na naslovu: Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 216.800,00 EUR. 

6. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj – Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 (travnik površine 2.917 m2, parkirišče – odprto skladišče površine 1.904 m2, odprto skladišče površine 1.565 m2 in pot površine 255 m2). Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.016.073,00 EUR.

Iščete poslovne prostore v Ljubljani? Morda vam bi ustrezal najem pisarne v Zavodu mladi podjetnik.

7. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo del poslovne stavbe “B” in skladišče odpadnih olj ter sorazmerni del pripadajočega zemljišča-stavbišča (površine 865,16 m2) in enakim deležem zemljišča-dvorišča (del od 2/3 dvorišča) (površina 2.406,79 m2). Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 1.080.000,00 EUR.

Vir: Uradni list


Oznake: ,