Razpis: Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v Kočevju

Avtor — 21.01.2014
Občina Kočevje zbira ponudbe za nakup poslovnih prostorov za potrebe razširitve prostorskih kapacitet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje. Prostori morajo imeti najmanj 1000 m2 bruto proizvodnih in pisarniških prostorov s pripadajočim minimalno 1500 m2 funkcionalnim zemljiščem.
Razpis: Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v Kočevju

Razpis: Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine v Kočevju (Vir slike: sxc.hu)

Občina Kočevje je kot ustanoviteljica Podjetniškega inkubatorja Kočevje lastnica nepremičnega premoženja, ki je namenjeno za izvajanje njihove dejavnosti za potrebe inkubiranih podjetij.

Z razpisom, ki so ga dne 10. januar 2014 objavili v Uradnem listu RS, zbirajo ponudbe za nakup poslovnih prostorov z namenom razširitve prostorskih kapacitet javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, v izmeri minimalno 1000 m2 bruto proizvodnih in pisarniških prostorov s pripadajočim minimalno 1500 m2 funkcionalnim zemljiščem – dvoriščem.

Ponujena nepremičnina mora biti locirana na območju Občine Kočevje, na območju kočevskega polja. Nepremičnina mora biti locirana v enoti urejanja prostora, kjer je omogočena novogradnja oziroma rekonstrukcija objektov za poslovni oziroma proizvodni namen.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Nepremičnina mora imeti zagotovljen dostop do javne ceste, primeren za tovorni promet ter zagotovljen dostop do javne infrastrukture (elektrika, voda, telekomunikacije, kanalizacija…).

Okvirna cena za nakup predmetnih nepremičnin je do 300 tisoč evrov (z vključenim DDV, če se obračuna).

Vir: Kočevje.si


Oznake: , ,