Razpisi ministrstva za gospodarstvo – pregled 2008

Avtor — 26.03.2008
Ministrstvo za gospodarstvo s svojimi izvajalskimi institucijami v letu 2008 različnim subjektom namenja podporna sredstva v višini 127.043.582,72 eur.
Razpisi ministrstva za gospodarstvo - pregled 2008

Ministrstvo za gospodarstvo je dejavno na področju razpisov.

Pet razpisov je že bilo objavljenih, v načrtu pa jih je še sedem.

Objavljeni so bili naslednji razpisi:

 • 22 .februarja je bil objavljen javni razpis:

– P2 Subvencije za zagon inovativnih in inkubiranih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih (objava SPS)

 7. marca je bil objavljen razpis:

– P4a Sofinanciranje nakupa
nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika
podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi (objava SPS)

 • 14. marca je bil objavljen:

– Javni razpis za
sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih
točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009 (objava JAPTI)

 • 21. marca sta bila objavljena:

– Javni razpis za spodbujanje
formiranja interdisciplinarnih razvojnih skupin za delo na tehnološko
razvojnih projektih podjetij (objava JAPTI)

– Javni razpis spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (objava JAPTI)

Objavljeni sta bili tudi dve obsežni javni naročili:

– Javno naročilo za organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij v letu 2008

Priprava podprojektov v
okviru gospodarsko razvojnih logističnih projektov

– Javno naročilo:
»Priprava projekta gospodarskega središča PHOENIX v Posavju« (objava
21. marca, JAPTI) in

– Javno naročilo: »Priprava projekta gospodarskega
središča CIKAVA« (objava 26. marca, JAPTI)

V pripravi pa so naslednji razpisi:

 • Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008 (objava TIA)

 • Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2008 in 2009 (objava JAPTI)

 • P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja – (objava SPS)

 •  Javni razpis za»neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008 ((objava JAPTI)

 • Javni razpis za pomoč pri razvoju in rasti podjetij (objava JAPTI)

 • Javni razpis za
  sofinanciranje projektov (operacij), vključenih v gospodarsko razvojno
  logistična središča v okviru 2. razvojne prioritete Operativnega
  programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
  2007-2013 (objava JAPTI)

Za večino že objavljenih razpisov ste lahko izvedeli na našem portalu, spremljali pa jih bomo tudi v prihodnosti.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije