Razpisi ministrstva za gospodarstvo - pregled 2008

Avtor Borut Borštnik — 26.03.2008
Komentiraj!
Ministrstvo za gospodarstvo s svojimi izvajalskimi institucijami v letu 2008 različnim subjektom namenja podporna sredstva v višini 127.043.582,72 eur.
Razpisi ministrstva za gospodarstvo - pregled 2008

Ministrstvo za gospodarstvo je dejavno na področju razpisov.

Pet razpisov je že bilo objavljenih, v načrtu pa jih je še sedem.

Objavljeni so bili naslednji razpisi:

  • 22 .februarja je bil objavljen javni razpis:

- P2 Subvencije za zagon inovativnih in inkubiranih podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih (objava SPS)

 7. marca je bil objavljen razpis:

- P4a Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi (objava SPS)

  • 14. marca je bil objavljen:

- Javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009 (objava JAPTI)

  • 21. marca sta bila objavljena:

- Javni razpis za spodbujanje formiranja interdisciplinarnih razvojnih skupin za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij (objava JAPTI)

- Javni razpis spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (objava JAPTI)

Objavljeni sta bili tudi dve obsežni javni naročili:

- Javno naročilo za organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij v letu 2008

Priprava podprojektov v okviru gospodarsko razvojnih logističnih projektov

- Javno naročilo: »Priprava projekta gospodarskega središča PHOENIX v Posavju« (objava 21. marca, JAPTI) in

- Javno naročilo: »Priprava projekta gospodarskega središča CIKAVA« (objava 26. marca, JAPTI)

V pripravi pa so naslednji razpisi:

  • Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008 (objava TIA)

  • Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2008 in 2009 (objava JAPTI)

  • P4 Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja - (objava SPS)

  •  Javni razpis za»neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008 ((objava JAPTI)

  • Javni razpis za pomoč pri razvoju in rasti podjetij (objava JAPTI)

  • Javni razpis za sofinanciranje projektov (operacij), vključenih v gospodarsko razvojno logistična središča v okviru 2. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (objava JAPTI)

Za večino že objavljenih razpisov ste lahko izvedeli na našem portalu, spremljali pa jih bomo tudi v prihodnosti.


Vir: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije

Prijavi se na e-novice!