Razpisi: tokrat priložnost za lastnike športnih objektov

Avtor — 27.10.2015
Med aktualnimi razpisi lahko tokrat najdemo sveže razpisana nepovratna sredstva za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah in za sofinanciranje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018.
Razpisi: tokrat priložnost za lastnike športnih objektov

Razpisi: tokrat priložnost za lastnike športnih objektov (Vir slike:Bigstockphoto.com)

Aktualni razpisi v Sloveniji

Nepovratna sredstva za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah

Predmet razpisa so nepovratna sredstva za posamezne občine ali konzorcije več občin za izdelavo Celostne prometne strategije.

Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mesth.

Več informacij o razpisu >>

Nepovratna sredstva za sofinanciranje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje športnih objektov. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Več informacij o razpisu >>

Aktualni razpisi v Bruslju

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za mala in Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij. velika podjetja (MSP)

Več informacij o razpisu >>

Vir: Tiko pro d.o.o.

Oznake: