Registracija blagovne znamke v tujini

Blagovna znamka omogoča prepoznavnost in ugled podjetja, zato je za vsako podjetje oziroma za vsakega podjetnika nujno potrebno, da ustvari prepoznavno blagovno znamko. Poglejmo si, kako se uredi registracijo blagovne znamke v tujini.
Z Bonitetami do odgovorov o poslovanju kupcev

Z Bonitetami do odgovorov o poslovanju kupcev (Vir slike: sxc.hu)

Registracija blagovne znamke v drugih državah lahko poteka na tri načine.

1. Nacionalna prijava, vložena pri ustreznem organu tuje države

Postopek je mogoče izvesti le preko zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom.

2. Mednarodna prijava po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in njegovem protokolu

Na osnovi prijave za slovensko znamko ali v primeru nekaterih držav na osnovi slovenske registracije je mogoče registrirati znamko v več kot 80 državah članicah omenjenega sporazuma oziroma protokola.

Prijavo se vloži pri slovenskem uradu skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma angleškem jeziku, zraven pa se plača nacionalno pristojbino v višini 60 evrov ter mednarodne pristojbine. Postopek se nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi ter organih držav, za katere se zahteva registracija. 

3. Evropska prijava znamke

Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali preko zastopnika, ki je vpisan v register tega urada, oz. pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Če je prijava vložena pri slovenskem uradu, mora prijavitelj plačati pristojbino za pošiljanje prijave.

Vir: Registracija blagovne znamke

Oznake: , , ,