Registracija d.o.o. odslej na e-VEM točkah

Avtor Borut Borštnik — 02.02.2008
Komentiraj!
Od 1. februarja je mogoče na portalu slovenske javne uprave opraviti registracijo enostavne d.o.o.
Registracija d.o.o. odslej na e-VEM točkah

E-uprava od februarja omogoča tudi registracijo d.o.o.

Ta možnost je sedaj obstajala za registracijo dejavnosti samostojnega podjetnika, sedaj pa so to razširili tudi na ustanovitev enostavne družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer za enoosebne ter večosebne oblike družbe. "Enostavni postopek je tisti, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo" (Vir: e-VEM).

Postopki registracije enostavne d.o.o. je brezplačen. Odpadejo torej stroški notarja ter stroški objave v uradnem listu RS, ostalih stroškov pa ni.

Poleg registracije, bo mogoče brezplačno izvesti še naslednje postopke (citirano iz eVEM):
1.
a) vpis spremembe družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi, ki se nanašajo na:
- vpis spremembe sedeža ali firme
- vpis spremembe zastopnikov ali poslovnega naslova
- vpis spremembe dejavnosti
b) vpis nameravane firme
(vse zgoraj velja, če gre za podjetje, ki je bilo registrirano v letu 2007 ali kasneje)
c) vpis ustanovitve, spremembe podatkov ali prenehanja podružnice domače družbe z omejeno odgovornostjo.

2.
- vpis v davčni register
- vpis v DDV sistem
- prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela
- prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja

Vir: e-VEM

comments powered by Disqus
Prijavi se na e-novice!