Reportaža: Podjetna Slovenija 2008

Avtor — 02.04.2008
Včeraj se je ekipa Zavoda mladi podjetnik udeležila predstavitve različnih razpisov izvajalskih institucij Ministrstva za gospodarstvo.
Reportaža: Podjetna Slovenija 2008

Slovenski podjetniški sklad je uspešno predstavil dogodek Podjetna Slovenija 2008.

Predstavitve so potekale v okviru dogodka Podjetna Slovenija 2008 v Hotelu Mons, tokrat že drugo leto. Glavni organizator dogodka je Slovenski podjetniški sklad. Letos se je po oceni organizatorja dogodkov v okviru Podjetne Slovenije (brez tistega v Sežani, ki v času pisanja prispevka še ni potekal) udeležilo od 800 do 900 podjetnikov in svetovalcev, kar je več kot lansko leto.

Predstavilo se je 6 izvajalskih institucij. Izvajalske institucije v tem primeru so državne ustanove, ki skrbijo za razdelitev sredstev, ki jih za razvoj namenijo različna ministrstva oziroma različne Evropske organizacije (kot je na primer Evropski sklad za regionalni razvoj).

Na predstavitvah so sodelovale naslednje institucije:

Predstavili so se tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator, Tehnološki park Posavja ter Tehnološki park Ljubljana. Večina zgoraj omenjenih je svojo ponudbo predstavljala tudi na stojnicah, kjer  so bila možna individualna posvetovanja. Svojo mesto je imela tudi agencija Prvi kapital, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, namenjena pa je vlaganju tveganega kapitala.

Svojo ponudbo so predstavile tudi poslovne banke, nekatere so pripravile tudi posebno ponudbo v okviru dogodka.

Pomembna ugotovitev glede na lansko in glede na prejšnja leta je, da se količina sredstev povečuje. To je deloma omogočilo povečanje priliva sredstev iz strani države, v veliki meri pa so k temu prispevala sredstva različnih Evropskih skladov.

Podana je bila tudi ocena o razvoju podjetništva v prihodnjih letih. Raziskave namreč kažejo, da se bo v prihodnjih treh letih v podjetniške vode podalo 10 odstotkov Slovencev. Dobri obeti torej za nadaljnji razvoj naše države.