Rezultati, ukrepi in vzori za preboj inovativnega podjetništva

Ustanavljanje inovativnih startupov je eden najobetavnejših načinov za komercializacijo novih izumov in tehnologij, zato se danes na Institutu Jožef Stefan začenja serija roadshow dogodkov za razpisa SK50 in SK200 ter nova podjetniška pospeševalnika Start:up Geek House in Go:Global Slovenija.
Rezultati, ukrepi in vzori za preboj inovativnega podjetništva

Rezultati, ukrepi in vzori za preboj inovativnega podjetništva (Vir slike: Freeimages.com)

Razpisa SK50 in SK200 ter nova podjetniška pospeševalnika sta nastala v sodelovanju z Iniciativo Start:up Slovenija, lansirana kot odgovor na pomanjkanje kapitala v najzgodnejši semenski fazi ter posledičnega vse pogostejšega odhajanja obetavnih startup podjetij v tujino.

Oba razpisa, prek katerih lahko inovativna podjetja s potencialom globalne rasti pridobijo 50 ali 200 tisoč evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnega posojila, zapolnjujeta vrzel v financiranju, ko podjetja še niso zrela za sklade tveganega kapitala in kredite pri bankah, zagonske subvencije, ki jih dodeljuje SPS, pa ne zadostujejo za njihovo nadaljnjo rast.

Dva razloga manj za odhod v tujino

Poleg ponudbe semenskega kapitala je eden glavnih razlogov za odhajanje startup podjetij v tujino tudi intenziven mentorsko-izobraževalni program, kot ga ponujajo denimo TechPeaks iz Trenta ali LAUNCHub in Eleven iz Bolgarije.

Nova domača pospeševalnika z 2,4 milijona evrov sredstev za leto 2014 s kar 42 startup mentorji iz vrst najuspešnejših slovenskih podjetnikov ter vrhunskim izobraževalnim in promocijskim programom tako zagotavljata dva razloga več, da mlada startup podjetja v najzgodnejših in najbolj tveganih podjetniških fazah podpore ne iščejo v tujini, temveč se doma okrepijo do te mere, da naslednje runde financiranja suvereno poiščejo na svetovnem trgu. 

Urjenje za preživetje in rast

Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS, je med razlogi za vključevanje prejemnikov sredstev prek razpisov SK50 in SK200 v program pospeševalnikov izpostavila tudi visoko ranljivost inovativnih startup podjetij, ki so na poti do uspeha soočeni z visoko zahtevnostjo izvedbe vseh poslovnih operacij.

Da bi podjetjem zagotovili čim več dejavnikov za preživetje oziroma uspešen tržni preboj in rast, smo se pri izvajanju finančne linije za semenski kapital povezali s pospeševalnikoma Start:up Geek House in Go:Global Slovenia, ki sta nastala v skupni organizaciji javnih subjektov inovativnega okolja. V njih se bodo prejemniki kapitala urili v metodologijah vitkega in agilnega podjetništva, se učili ob delu z vrhunskim startup mentorji ter v skupnosti posameznikov z enakimi vrednotami aktivno navezovali nove poslovne stike. Deležni bodo aktivne domače in mednarodne promocije, dodeljen pa jim bo tudi podjetniški svetovalec za celostno administrativno podporo pri prijavi in razpis in poročanju,” je poudarila govornica.

Konstruktivno sodelovanje javnih in zasebnih akterjev

Tudi SPS je z zadovoljstvom sodeloval pri vzpostavljanju obeh pospeševalnikov, kjer so se po mnenju Tomanič Vidovičeve prvič v zgodovini spodbujanja podjetništva v Sloveniji res konstruktivno odzvali in povezali vsi vidnejši akterji – od subjektov inovativnega okolja, kot so tehnološki parki in podjetniški inkubatorji, do najboljših zasebnih izvajalcev specializiranih programov za startupe, kot so CEED, Hekovnik in 30Lean.

Navdušeni smo tudi nad pozitivnim odzivom inštitucij znanja oziroma univerz in inštitutov, zasebnih investitorjev in mentorjev, kot so Miha Mikek iz Celtre, Davorin Gabrovec iz Databoxa, Andraž Tori iz Zemante ali Andraž Logar ter Matic Bitenc iz 3fs,” je povedala direktorica SPS.

Pilotno izvajanje razpisov in pospeševalnikov

Tomanič Vidovičeva je še pojasnila, da se oba razpisa in programa pospeševalnikov letos izvajata pilotno, kar pomeni, da se bosta na osnovi feedbacka podjetnikov oziroma njihovih konkretnih vprašanj in predlogov še izboljševala in dopolnjevala.

Tisoč novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo

Pri predstavitvi rezutatov finančnih spodbud za mlada podjetja (podjetja, mlajša od 5 let, vključno s startup podjetji), je Maja Tomanič Vidovič povedala, da so v zadnjih štirih letih (2010 do 2014) finančno podprli 500 mladih podjetij, s sredstvi v skupni višini 67 milijonov evrov.

Med njimi je 250 podjetij v skupni višini 17 milijonov evrov prejelo zagonske subvencije v obliki nepovratnih sredstev, 230 podjetij je prejelo garancije za zavarovanje bančnih kreditov v višini 30 milijonov evrov ter 20 podjetij finančne spodbude v obliki lastniškega vložka oziroma tveganega kapitala prek sodelujočih družb tveganega kapitala v višini 20 milijonov evrov.

Podprta mlada podjetja so ustvarila skupno približno tisoč novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo (v povprečju 2 novi delovni mesti na podjetje). Tudi sicer rezultati SPS kažejo, da mlada podjetja, vključno s startup podjetji, ustvarijo približno 20 odstotkov vseh delovnih mest med vsemi podprtimi podjetji.

Do leta 2020 sedem tisoč novih delovnih mest

V podobnem obsegu kot letos bo SPS tudi v letu 2015 nadaljeval z finančnimi spodbudami za mlada podjetja, saj bo podprl približno 400 mladih podjetij (od tega okoli sto čistih startupov oz. podjetij, ki so mlajša od 12 mesecev) v skupni višini 36,2 milijonov evrov.

Od tega bodo zagonske spodbude znašale 5,8 milijonov evrov, lastniškega financiranja v obliki tveganega kapitala v višini 6 milijonov evrov ter garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v višini 22 milijonov evrov.

V letu 2015 bo SPS za razpisa SK50 in SK200 za dodeljevanje konvertibilnih oziroma klasičnih lastniških vložkov zagotovil skupaj 2,4 milijonov evrov, kar je enako kot letos, s to razliko, da bosta razpisa objavljena dvakrat oziroma se bosta izvedla prek dveh odpiranj.

Ker je podpora mladim podjetjem eno od priporočil Evropske komisije, je v trenutno sprejetih strateških usmeritvah SPS za finančno perspektivo 2014-2020 načrtovanih skupaj približno 320 milijonov evrov finančnih spodbud. S temi sredstvi načrtuje SPS podpreti približno 3.500 mladih podjetij, za katera je do leta 2020 načrtovano, da bodo ustvarila 7.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Ključno je podporno okolje

Več znanstvenih študij potrjuje, da ustrezen podjetniški ekosistem vidno zmanjšuje stopnjo umrljivosti startup podjetij, po drugi strani pa zelo pospešuje njihovo nastajanje.

To potrujejo tudi rezultati delovanja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” (CTT), katerega primarna naloga je prenos tehnologij in inovacij z IJS, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem novih odcepljenih (spin-out) podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in njenem trženju.

Tri do štiri nova odcepljena podjetja na leto

Na CTT, ki deluje od leta 2011, ugotavljajo, da je za dober odnos raziskovalcev do podjetništva ključno dobro delujoče podporno okolje ter izobraževanja na temo podjetništva in komercializacije znanj.

Po besedah dr. Špele Stres, vodje CTT, se od ustanovitve CTT na IJS število vloženih patentnih prijav na letni ravni sicer ne spreminja bistveno (10-15 vloženih patentov letno v Sloveniji in tujini), vendar je delež sklenjenih licenčnih pogodb glede na število vloženih patentov na račun intenzivne komercializacije od leta 2011 dalje narasel na 15 odstotkov.

Prav tako se povečuje število ustanovljenih startup podjetij (odcepljena spin-out podjetja), in sicer iz 1 do 2  na 3 do 4 ustanovljena podjetja letno.

Le kakovostno zaščitena IL se lahko uspešno trži

”Bolj kot sami rezultati je pomembno zavedanje, da količina rezultatov ni vse. Na CTT zato pri zaščiti intelektualne lastnine dajemo velik poudarek na kakovost patentnih prijav, saj se samo kakovostno pripravljena in zaščitena industrijska lastnina (IL) lahko uspešno trži.

Odcepljenim podjetjem zagotavljamo celoviti servis – od ustanovitve podjetja do pomoči pri oblikovanju ekipe, poslovnega načrta ter pridobivanja tveganega kapitala in razpisnih sredstev.

Pri ustanavljanju odcepljenih podjetij tesno sodelujemo z Iniciativo Start:up Slovenija, in sicer smo sami aktivni predvsem v začetnih fazah in inkubaciji znotraj javnih raziskovalnih organizacij, iniciativa pa v vseh nadaljnjih fazah razvoja in rasti,” pojasnuje dr. Špela Stres.

Nova razpisa SK50 in SK200 ter oba nova pospeševalnika, ki startup podjetjem zagotavljata kapitalsko in vsebinsko podporo ravno pri tržnem preboju oziroma rasti, so zato dobrodošla novost v podpornem okolju, je sklenila govornica.

Več kot 300 udeležencev roadshowa za širšo populacijo

Z namenom zajeti najširšo ciljno populacijo podjetnikov je Iniciativa Start:up Slovenija prejšnji teden v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju izvedla pet roadshow dogodkov, ki se jih je udeležilo približno 300 udeležencev.

Udeležba in vprašanja podjetnikov na dogodkih ter interes za prijavo na razpisa so nad pričakovanji. Čutiti je, da je podjetna Slovenija dobila nov zagon in energijo. Podjetniki, s katerimi se na dogodkih pogovarjamo in jim svetujemo, pravijo, da so jim novi programi pisani na kožo, da so življenjski, in da gre za nekaj, na kar so že dolgo čakali. Enakega odziva se nadejamo tudi pri ciljni skupini znanstvenikov, raziskovalcev, študentov in profesorjev, za katere bomo danes, jutri in v četrtek izvedli tri roadshow dogodke na Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju in Tovarni podjemov, podjetniškem inkubatorju Univerze v Mariboru. Seveda pa bomo ves čas aktivno spremljali vse uporabnike in produkte izboljševali na osnovi njihovih povratnih informacij,” je povedal Urban Lapajne, organizacijski vodja Iniciative Start:up Slovenija.

Rok za prijavo v predselekcijo: 15.9.!

Zainteresirana podjetja morajo svoje prijave prek spletne strani www.startup.si oddati najpozneje do 15. septembra, ko se ob polnoči izteče rok za prijavo v predselekcijski postopek.

Pomembno je, da se podjetja udeležijo predselekcijsega postopka, saj jim sodelovanje v tej prvi fazi programa, v kateri jim pomagamo pri oblikovanju podjetniške ideje, poslovnega modela, učinkoviti predstavitvi in prijavi na razpis, lahko prinese do 40 dodatnih točk za prijavo.

Na podlagi pravočasno oddane prijave v pred-selekcijo, ki obsega deset ključnih vprašanj o podjetniški ideji in ekipi, bodo startup mentorji med vsemi prispelimi izbrali tiste, ki bodo povabljeni na delovni vikend. Na delovnem vikendu, ki se zaključi z demo dnevom, pa bodo izbrani najboljši kandidati, ki se bodo lahko prijavili na razpisa,” je nadaljne korake za udeležbo v novih pospeševalnikih in pridobitev sredstev prek razpisov SK50 in SK200 predstavil Lapajne.

Vir: www.startup.si

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje