Roboti nadomeščajo delovno silo

Japonska ima za razliko od manj razvitih držav problem pomanjkanja delovne sile. Pomanjkanje tradicionalne delovne sile tako v čedalje večji meri rešujejo roboti, ki v zadnjih letih doživljajo nagel razvoj.
Roboti nadomeščajo delovno silo

Primer čistilnega robota RFS1.

Na Japonskem bi v prihodnosti roboti lahko zamenjali 3,5 milijona zaposlenih in s tem nadomestili del primanjkljaja delovne sile. Do leta 2030 naj bi se namreč delovno aktivna populacija na Japonskem skrčila za 16 odstotkov, število starejših pa bo še vedno naraščalo. Država nima tradicije priseljevanja in javnost debati o tej temi ni naklonjena.

Roboti bi lahko delno opravljali naloge kot so čiščenje, pomoč starejšim, gospodinjska opravila in varstvo otrok. Japonska bi lahko tako na primer do leta 2025 prihranila 21 milijard dolarjev, če bi namesto medicinskih sester zdravstveno stanje starejših nadzorovali roboti.

Trenutno se Japonska poleg pomanjkanja delovne sile spopada še s podaljševanjem delovne dobe, gradnjo vrtcev in s planiranjem višjih kvot za tuje delavce. Vendar stopnja rodnosti znaša le 1,3 otroka na žensko, do leta 2055 pa naj bi bilo kar 40 odstotkov populacije starejše od 65 let. Takao Kobayashi iz omenjene fundacije zatrjuje, da so roboti nujno potrebni za ublažitev posledic tega trenda. Najprej pa bo potrebno še nadgraditi njihove funkcije in spremeniti človeške predsodke do robotov.

Vir: Reuters