RRC Koper nudi skoraj 46 tisoč evrov za kadrovske štipendije

Avtor — 22.12.2014
RRC Koper je objavil razpis za kadrovske štipendije v skupni višini 45.941 evrov. Regionalna podjetja lahko torej izkoristijo do 50 odstotkov skupnega zneska za štipendijo, ki jim bo omogočila, da mlad delovni kader, torej dijake in študente, izobrazijo in oblikujejo po svojih preferencah.
RRC Koper nudi skoraj 46 tisoč evrov za kadrovske štipendije

RRC Koper nudi skoraj 46 tisoč evrov za kadrovske štipendije (Vir slike: Deathtostock.com)

Kadrovske štipendije so odličen način, kako si lahko podjetja zagotovijo ustrezno kvalificirano delovno silo, kar močno pripomore k nadaljnjemu razvoju podjetja, štipendist pa si zagotovi takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Pri tem sredstva, ki jih zagotavlja RRC Koper, znašajo 50 odstotkov dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, a največ 30 odstotkov minimalne plače skladno z ZŠtip-1. Preostalih 50 odstotkov mora zagotoviti delodajalec v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu.

Kadrovske štipendije se dodelijo za šolsko/študijsko leto 2014/2015. Sofinanciranje je vezano na sedež podjetja ali poslovne enote v posamezni občini ali stalno prebivališče štipendista. V tem primeru gre za dijake oziroma študente, ki prihajajo iz Južno primorske regije. 

Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanja Regijske štipendijske sheme Južne Primorske regije, ki se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015.

Vir: RRC-KP

Oznake: , , , , ,