S 1. 1. 2012 bo vse drugače! Kakšen odstotek mora direktor dati drugi osebi?

Avtor — 07.12.2011
S 1. 1. 2012 enoosebna družba – direktor - nima več možnosti za prejemanje plač, kot je bilo to možno do sedaj. Ker pa si slednji najverjetneje še vedno enakega obračuna, bi lahko % družbe prepisal upokojenki in jo imenoval za prokurista (ni v sorodstvu - ni povezana oseba).
S 1. 1. 2012 bo vse drugače! Kakšen odstotek mora direktor dati drugi osebi?

S 1. 1. 2012 bo vse drugače! Kakšen odstotek mora direktor dati drugi osebi? (slika: sxc.hu)

Kakšen odstotek mora enoosebna družba – direktor – dati drugi osebi, da bo zakonsko zadostovalo za enak obračun kot do sedaj? Kaj mora direktor storiti, da bi to realiziral (odvetnik, sodišče)?

Pravne podlage za spremembo oddaje prispevkov za poslovodno osebo v enoosebni družbi pravzaprav ni, ker se predpisi, ki urejajo prenos obveznosti iz družbe na družbenika, niso uveljavili oziroma niso bili potrjeni (ZPIZ-2). Ker 180. člen Zakona o urejanju trga dela RS še vedno velja, vsi lastniki osebnih podjetij in družb ostanejo v zavarovanju pri družbah in se, dokler sami ne naredijo odjave na zavodu za zdravstvo, ne zavarujejo kot samozaposleni. Tako lahko direktor še vedno prejema plačo, o izplačilu pa se poroča na REK-1 obrazcu.

V primeru da se sprejmejo predpisi, ki urejajo spremembe ter poslovodje lastnike zavarujejo kot samozaposlene, bi bilo primerno urediti svoj status tako, da bi bila poslovodna oseba samo lastnik in ne tudi poslovodja oz. obratno. V kolikor je sprememba lastništva v 1 % lastniškega deleža, se podjetje spremeni iz enoosebne v večosebno družbo, ker se poslovodni osebi po ZUTD odreka obveznost zavarovanja za brezposelnost. Moja ideja je, da bi se lastniki poslovodne osebe v enoosebnih družbah dogovorili in si izmenjali poslovodne funkcije ter na tak način ohranili pravico do plače. V vašem primeru se lastništvo prepiše na upokojenko in poslovodni osebi določi vse opravilne funkcije.

Obstoječi predpisi urejajo, da se lastnik poslovodja sam odloči, ali bo prejemal plačo ali bo imel status samozaposlene osebe. Ta predpis ni bil spremenjen z Zakonom o urejanju trga dela RS (ZUTD), ker se omenjeni zakon nanaša izključno na zavarovanje iz naslova brezposelnosti in ne tudi na ostale prispevke. Ugotavljam pa, da je v naši državi res nekaj hudo narobe, ker posega v pravice lastnikov poslovodij v zasebnih družbah, ki še razmeroma dobro poslujejo in vzdržujejo gospodarstvo. Razumljivo je, da za svoje delo želijo prejemati redno mesečno plačo in ne kakšnih koli drugih oblik izplačila.

Vir: Verlag Dashöfer

Oznake: , , ,