S 1.10.2011 nov način plačevanja davkov

Avtor — 02.05.2011
V Republiki Sloveniji bo s 1.10.2011 v veljavo stopil nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, katerih nadzornik je DURS. Bistvena novost je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov, na katere zavezanci plačujejo svoje obveznosti.
S 1.10.2011 nov način plačevanja davkov

S 1.10.2011 nov način plačevanja davkov

Namesto na dosedanje vplačilne račune bodo zavezanci od 1.10.2011 dalje svoje obveznosti plačevali na prehodne davčne podračune po vrstah javnofinančnih blagajn, in sicer:

  • PDP – proračun države 01100-8881000030
  • PDP – ZPIZ 01100-8882000003
  • PDP – ZZZS 01100-8883000073
  • 210 PDP – občine 01EZR-888OBČ00kk

Nespremenjeni ostajajo podračuni za plačevanje koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Za pravilno plačevanje davkov bodo morali zavezanci poleg zneska na plačilnem nalogu izpolniti vse potrebne podatke v referenci za prejemnika sredstev.

Novost v načinu plačevanja davkov je tudi, da se poleg modela 19 uvaja nov model 21.

Vir: DURS

Oznake: