S finančno spodbudo do boljše predstavitve mednarodni poslovni javnosti

Avtor — 20.08.2016
Vsaj 55 slovenskih podjetij bo s strani javne agencije Spirit Slovenija prejelo finančno podporo pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini. V kolikor ste interesent, se lahko na razpis prijavite še do 6. septembra 2016.
S finančno spodbudo do boljše predstavitve mednarodni poslovni javnosti

S finančno spodbudo do boljše predstavitve vašega podjetja mednarodni poslovni javnosti (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Za mednarodni sejem velja sejem, ki:

  • je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in
  • ima vsaj 10 odstotni delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Rok za prijavo: 6. september 2016.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Vir: SPIRIT Slovenija


Oznake: