S.p. z normiranimi stroški

Avtor — 23.09.2014
Biti samostojni podjetnik z normiranimi stroški se splača, če nimamo velikih materialnih stroškov pri opravljanju prijavljene dejavnosti. Prihranili boste, če imate storitveno dejavnost, npr. svetovanje ali programiranje.
S.p. z normiranimi stroški

S.p. z normiranimi stroški vam lahko prihrani denar (slika: sxc.hu).

Prednost normiranca je, da mu ni potrebno voditi knjig in mu ni potrebno sestaviti letnega poročila (manj birokracije). Pri tem ni potrebno sestavljati davčnega obračuna in ne računovodskih izkazov za javno objavo AJPES. Normiranec mora sicer voditi evidenco izdanih računov in register osnovnih sredstev. Slaba stran takega podjetništva je, da se vodenje papirjev prestavi na stranke normiranca.

V skladu z 48. členom ZDoh-2 so pogoji za s.p. z normiranimi stroški sledeči:

  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 evrov, ali
  • če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev,
  • in ni z drugimi določbami tega člena ali zakonom drugače določeno.

Pomembno je, katero dejavnost opravljamo, saj za nekatere obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (npr. trgovinska ali gostinska dejavnost).

Pri normiranih stroških se osnova za dohodnino določi tako, da se prihodki zmanjšajo za 80%. Nekomu se splača biti s.p. z normiranimi stroški glede na višino prihodka in dejavnost. V primeru, da ima nekdo velike stroške, mora imeti tudi velik dobiček. V primeru, da imate gostinsko dejavnost, boste verjetno imeli več stroškov kot 80% na mesec, saj se v te štejejo stroški materiala, prispevki, potni stroški, dnevnice, najemnina za poslovni prostor, stroški podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci …

Vsi omenjeni stroški, ki jih imate z opravljanjem dejavnosti, so zajeti v 80% normiranih odhodkih in se vam posebej ne priznavajo. V skladu s tem vam ni potrebno hraniti dokumentacije, ki bi dokazovala stroške.

Čez leto posameznik plačuje akontacijo dohodnine, vendar se na koncu leta dohodnina obračuna tako, da se morebitna vrne preveč plačana dohodnina.

Vir: Zakon o dohodnini (ZDoh-2)


Oznake: ,