Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

S.p. ali d.o.o.?

Ste se znašli pred dilemo: odpreti s.p. ali d.o.o.? S.p. je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, d.o.o. pa je pravna oseba. S.p. je za začetnike v večini primerov nekoliko bolj primerna oblika poslovanja. Za lažjo odločitev vam predstavljamo nekaj razlik med s.p. in d.o.o.
S.p. ali d.o.o.?

Ko se odločamo za odprtje podjetja, se v večini primerov odločamo med odprtjem s.p. in d.o.o.

Samostojni podjetnik – s.p.

S.p. je samostojni podjetnik in je fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Plačevanje prispevkov:

 • Plačevanje polnega zneska prispevkov za običajni s.p.,
 • plačevanje nižjih prispevkov, kar velja za tiste, ki so že zaposleni, ali imajo status dijaka in študenta,
 • plačevanje vnaprej določene stopnje davka – normirani s.p.

Glavne lastnosti s.p.:

 • Ni ustanovnega kapitala,
 • samostojni podjetnik za posle odgovarja s svojim premoženjem.
 • progresivna obdavčitev, ki velja za samostojnega podjetnika, ni primerna za velike dobičke,
 • enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodki,
 • dobiček je plača, podjetnik lahko s sredstvi na računu prosto razpolaga,
 • ker je dobiček plača, se ne šteje kot strošek. V stroške pa gredo prispevki,
 • s.p. velja za nekoliko manj kredibilno obliko podjetja.

Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.

D.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo in je pravna oseba, ki prav tako kot s.p. opravlja neko dejavnost oziroma več dejavnosti.

Denarna sredstva na računu d.o.o. so last družbe in ne družbenikov. Družbeniki s temi sredstvi ne morejo prosto razpolagati, delovati morajo v dobro družbe, poslovati je potrebno prek poslovnega računa. Če si želijo lastniki d.o.o. izplačati sredstva z računa, najprej podjetje plača 20 odstotkov davka, nato pa še družbenik 20 odstotkov davka na kapitalske dobičke. Denarna sredstva na računu samostojnega podjetnika pa so njegova last, z njimi lahko prosto razpolaga, obdavčena so po eni izmed dohodninskih stopenj. Prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi pomeni, da se lahko denarna sredstva pri s.p. prelivajo iz dejavnosti v gospodinjstvo in obratno.

Glavne lastnosti d.o.o.:

 • Pravna oseba,
 • ustanovni kapital 7.500 evrov,
 • ločenost premoženja (družbeniki odgovarjajo samo s svojim deležem v družbi),
 • primerna oblika za večje dobičke (enotna davčna stopnja za pravne osebe),
 • dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo,
 • denarna sredstva na računu so “od podjetja”,
 • dobiček se obdavči po dohodnini,
 • plača oziroma plače so strošek,
 • večja kredibilnost podjetja pri poslovanju,
 • večja podjetja ponavadi niso s.p.

Več o razliki med s.p. in d.o.o. si lahko preberete v članku: S.p. ali d.o.o..

Vir: Zavod mladi podjetnik

Oznake: ,