SAOP iCenter izboljšuje likvidnost

Avtor — 22.07.2010
Cenejša in hitrejša izterjava zapadlih terjatev po noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju. iCenter v trenutku pripravi podatke in dokumentacijo o zapadlih terjatvah ter avtomatizira elektronsko oddajo gradiv v Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
SAOP iCenter izboljšuje likvidnost

iCenter z izboljšavami na področju izterjave.

SAOPiCenter

za srednje in velike organizacije z zadnjim
Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Ta zakon,
ki je
stopil v veljavo 21. junija letos, s spremembami sodnih postopkov
upnikom
prinaša skrajšanje in poenostavitev izvršbe na podlagi verodostojne
listine
(COVL). SAOP je uporabnikom iCentra zagotovil enostavno pripravo in
oddajo
dokumentacije za izvršbo, ki sedaj poteka izključno v elektronski
obliki.

Ob vse
večjem pritisku po zniževanju stroškov in
naraščajoči plačilni nedisciplini podjetja potrebujejo učinkovito
rešitev za
izterjavo svojih terjatev. „Vsa podjetja, ki so v likvidnostnih
težavah
zaradi plačilne nediscipline, potrebujejo poceni in hitre postopke
izterjav,“ je povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP. „V SAOP
smo novelo zakona o izvršbi podprli z rešitvijo, ki uporabnikom
bistveno
poceni in skrajša pripravo dokumentacije za izvršbo.“

iCenter
avtomatizira celoten postopek izterjave. V SAOP
ocenjujejo, da upniki s takšnim izvajanjem izterjav skrajšajo čas
izvedbe
postopka in s tem čas poplačila, oziroma dosežejo, da se terjatev
sploh
poplača. Poleg tega kar za od 80 do 90 odstotkov znižajo materialne
stroške
in stroške dela, ki jih ustvarja sam postopek izvršbe.

Prek
sistema aktivnega obveščanja upnika opozarja o
zapadlih terjatvah ter opominih. V primeru neplačanega računa se ta s
pritiskom na gumb prenese v postopek elektronske izvršbe. iCenter
pripravi
podatke in dokumentacijo, ki jo zahteva izvršba na podlagi
verodostojne
listine. Prenos podatkov v Centralni oddelek za izvršbo na podlagi
verodostojne listine se izvede enostavno, prek elektronskega obrazca,
ki se
pripravi samodejno, brez dodatnih ročnih vnosov ali izpolnjevanja
papirnih
obrazcev in priprave pisemskih pošiljk. Priprava in oddaja
dokumentacije za
zapadlo terjatev, za katero so pristojne službe v organizacijah
porabile
številne delovne ure, se tako izvede v samo nekaj minutah. Ob tem se
zagotovi
tudi natančnost podatkov in doslednost pri zahtevani dokumentaciji,
saj
celoten postopek poteka povsem računalniško.

Oznake: