Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

SAOP strateški poslovni partner za več kot dve tretjini uporabnikov

Raziskava zadovoljstva uporabnikov potrdila kakovost SAOPjevega dela z uporabniki ter njegovih storitev in poslovnih programov.

Podjetje SAOP d.o.o., vodilni razvijalec
prilagojenih poslovnih rešitev za mala in srednja podjetja ter javne ustanove,
je izvedlo raziskavo zadovoljstva uporabnikov ter razširjenosti poslovnega
informacijskega sistem iCenter. V raziskavi so sodelovali ključni uporabniki iz
1.560 od več kot 3.000 organizacij, ki uporabljajo poslovne rešitve iCenter.
Raziskava zadovoljstva uporabnikov je bila izvedena z namenom odkrivanja
uporabniških potreb na področju SAOPjevih storitev usposabljanja, izobraževanja
in podpore uporabnikom ter zbiranju zahtev glede novih funkcionalnosti in
izboljšav poslovnih rešitev iCenter.

Kot je
pokazala raziskava, so v 83,5 odstotkih anketiranci odgovorili, da so v celoti
zadovoljni s podjetjem SAOP. “Tako visoko zadovoljstvo uporabnikov je
rezultat dolgoletnega uspešnega sodelovanja, ki ga ohranjamo z visokimi
standardi tako pri razvoju same programske opreme kot tudi pri izvajanju
podpore uporabnikom ter prenašanju poslovnega znanja iz SAOP na uporabnike,”
je povedala Liljana Zorn, vodja prodaje iCenter v podjetju SAOP.

Uporabniki
SAOPjevih programov svoje zadovoljstvo potrjujejo tudi z obsegom uporabe. V kar
66,8 odstotkih namreč s poslovnimi rešitvami iCenter pokrivajo celotno
poslovanje. “SAOP se pri razvoju poslovne programske opreme posveča
splošnim in nišnim rešitvam, zato lahko učinkovito podpremo celotno poslovanje
majhnih in srednjih organizacij, ne glede na dejavnost in posebnosti v
poslovnih procesih,” je še povedala Liljana Zorn.

V SAOPju
bodo rezultate raziskave uporabili pri razvoju novih funkcionalnosti in
nadgrajevanju ponudbe kakovostnih, uporabniško usmerjenih storitev in rešitev.
Glede na SAOPjevo usmeritev v okrepitev partnerske mreže pa bodo prihodnje
raziskave zadovoljstva uporabnikov izvajali tudi partnerji, ki imajo neposreden
stik z uporabniki.

Oznake: