SAOP z novo rešitvijo za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec

Poročevalec 2.0 nadgrajuje standardne funkcionalnosti poslovnega informacijskega sistema iCenter z naprednimi oblikami izdelave in vizualizacijo poslovnih poročil.

iCenter 6.14 je
pri
podpori poslovanju javnega sektorja usklajen z zadnjimi zakonskimi
spremembami
na področju šolske prehrane.

Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in
javne
ustanove, je poslalo na trg novo različico poslovne rešitve iCenter
6.14.
Glavna novost je rešitev za poslovno odločanje iCenter Poročevalec
2.0., ki
omogoča prilagodljivo izdelavo standardnih poslovnih poročil za
potrebe
najvišjega vodstva, kontrolinga, finančno-računovodske službe in
odločanje v
drugih oddelkih. S SAOP-jevim Poročevalcem podjetja, ki uporabljajo
poslovni
informacijski sistem iCenter, bistveno pohitrijo pripravo poslovnih
analiz na
zahtevo, s čimer še povečajo produktivnost in dodano vrednost
podatkov, ki
jih vodijo z iCentrom. Nova različica iCentra je usmerjena predvsem v
izboljšanje delovanja in zmogljivosti informacijskega sistema ter v
uskladitve z zakonodajo, kot je sprememba zakona o prehrani dijakov,
ki so jo
minuli teden sprejeli v državnem zboru.

„Vodstva podjetij, pa tudi javnih
ustanov, so v zadnji gospodarski krizi ugotovila, da morajo bolje
poznati
lastno poslovanje, da bi se lahko pravilno odločala in svoje
organizacije
lažje usmerjala k ciljem, ki so jih postavila pred recesijo,“ je
povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP. Rešitev iCenter Poročevalec
organizacijam omogoča hitro pridobivanje kakovostnih informacij na
osnovi
konsolidiranih podatkov. Na ta način najvišje vodstvo in kontroling
pridobita
realno sliko poslovanja na vseh ravneh in po posameznih funkcijah.

Uporabniki lahko s Poročevalcem 2.0
izboljšajo delovanje na vseh področjih svoje dejavnosti, ki jo
informacijsko
podpirajo z rešitvami iCentra. Poročevalec namreč deluje nad podatki
iz
programskih modulov iCentra, ki jih podjetje uporablja. SAOP-jev
sistem
poslovnega obveščanja je zato moč uvesti v odločitvene postopke tako
na ravni
vodstva podjetja oziroma ustanove kot tudi na ravni posameznih
oddelkov.
Standardna periodična poročila in poročila na zahtevo ter poljubne
poslovne
analize pripravljajo uporabniki sami, brez posredovanja informatikov.
To je
pomembna prednost za organizacije brez lastne IT-službe, ki bi skrbela
za
zbiranje in prečiščevanje podatkov ter programiranje poročil.

Glavne novosti Poročevalca 2.0 so različne
možnosti prikazov poročil, ki so uporabnikom na voljo v zavihkih. Na
posameznih zavihkih so poročila v obliki tabel, grafikonov,
podatkovnih
dreves ali  besedil, dodana pa sta tudi nova načina prikazovanja
podatkov na
kartičnih in grafičnih preglednicah. Uporabnik lahko standardna
poročila
preoblikuje oziroma shranjuje različne poglede nad podatki.

Vsa
poročila je
možno izvoziti v datoteke Excel, besedilne in PDF datoteke, v XML
datoteke za
objavo na spletu ali neposredno natisniti na tiskalnik. Prek novega
spustnega
menija uporabniki dostopajo do različnih pogledov na podatke znotraj
istega
sporočila. SAOP-jevi strokovnjaki so veliko pozornost namenili tudi
prikazu
podatkov. Poročevalec 2.0 tako omogoča prikaz več grafikonov znotraj
istega
poročila ter enostavno spreminjanje prikaza podatkov z vrtilnimi
tabelami.

Oznake: