SAOP z novo rešitvijo za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec

Avtor SAOP — 24.05.2010
Komentiraj!
Poročevalec 2.0 nadgrajuje standardne funkcionalnosti poslovnega informacijskega sistema iCenter z naprednimi oblikami izdelave in vizualizacijo poslovnih poročil.
SAOP z novo rešitvijo za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec

iCenter z novimi izboljšavami: Poročevalec

iCenter 6.14 je pri podpori poslovanju javnega sektorja usklajen z zadnjimi zakonskimi spremembami na področju šolske prehrane.

Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je poslalo na trg novo različico poslovne rešitve iCenter 6.14. Glavna novost je rešitev za poslovno odločanje iCenter Poročevalec 2.0., ki omogoča prilagodljivo izdelavo standardnih poslovnih poročil za potrebe najvišjega vodstva, kontrolinga, finančno-računovodske službe in odločanje v drugih oddelkih. S SAOP-jevim Poročevalcem podjetja, ki uporabljajo poslovni informacijski sistem iCenter, bistveno pohitrijo pripravo poslovnih analiz na zahtevo, s čimer še povečajo produktivnost in dodano vrednost podatkov, ki jih vodijo z iCentrom. Nova različica iCentra je usmerjena predvsem v izboljšanje delovanja in zmogljivosti informacijskega sistema ter v uskladitve z zakonodajo, kot je sprememba zakona o prehrani dijakov, ki so jo minuli teden sprejeli v državnem zboru.

„Vodstva podjetij, pa tudi javnih ustanov, so v zadnji gospodarski krizi ugotovila, da morajo bolje poznati lastno poslovanje, da bi se lahko pravilno odločala in svoje organizacije lažje usmerjala k ciljem, ki so jih postavila pred recesijo,“ je povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP. Rešitev iCenter Poročevalec organizacijam omogoča hitro pridobivanje kakovostnih informacij na osnovi konsolidiranih podatkov. Na ta način najvišje vodstvo in kontroling pridobita realno sliko poslovanja na vseh ravneh in po posameznih funkcijah.

Uporabniki lahko s Poročevalcem 2.0 izboljšajo delovanje na vseh področjih svoje dejavnosti, ki jo informacijsko podpirajo z rešitvami iCentra. Poročevalec namreč deluje nad podatki iz programskih modulov iCentra, ki jih podjetje uporablja. SAOP-jev sistem poslovnega obveščanja je zato moč uvesti v odločitvene postopke tako na ravni vodstva podjetja oziroma ustanove kot tudi na ravni posameznih oddelkov. Standardna periodična poročila in poročila na zahtevo ter poljubne poslovne analize pripravljajo uporabniki sami, brez posredovanja informatikov. To je pomembna prednost za organizacije brez lastne IT-službe, ki bi skrbela za zbiranje in prečiščevanje podatkov ter programiranje poročil.

Glavne novosti Poročevalca 2.0 so različne možnosti prikazov poročil, ki so uporabnikom na voljo v zavihkih. Na posameznih zavihkih so poročila v obliki tabel, grafikonov, podatkovnih dreves ali  besedil, dodana pa sta tudi nova načina prikazovanja podatkov na kartičnih in grafičnih preglednicah. Uporabnik lahko standardna poročila preoblikuje oziroma shranjuje različne poglede nad podatki.

Vsa poročila je možno izvoziti v datoteke Excel, besedilne in PDF datoteke, v XML datoteke za objavo na spletu ali neposredno natisniti na tiskalnik. Prek novega spustnega menija uporabniki dostopajo do različnih pogledov na podatke znotraj istega sporočila. SAOP-jevi strokovnjaki so veliko pozornost namenili tudi prikazu podatkov. Poročevalec 2.0 tako omogoča prikaz več grafikonov znotraj istega poročila ter enostavno spreminjanje prikaza podatkov z vrtilnimi tabelami.

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!